martes, 13 de noviembre de 2018

ESCOLA DE NAIS E PAIS-20-11-2018 17:30

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

 ESCOLA DE PAIS E NAIS
O RETO DE EDUCAR NA PREADOLESCENCIA

Óscar Páramo
(Psicólogo do Concello de Sanxenxo)

SALA DE USOS MÚLTIPLES
DO CEIP O PIÑEIRIÑO
Martes, 20 de novembro de 2018; 17:30 h.

lunes, 22 de octubre de 2018

jueves, 11 de octubre de 2018

ACTIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN-2018-2019

D E P A R T A M E N T O     D E     O R I E N T A C I Ó N

Plan de Actividades – Curso 2018/2019


PRIMER TRIMESTRE
ALUMNADO
FAMILIAS
PROFESORADO

Acollida de novo alumnado.
Preparación de atividades sobre Antón Fraguas.
Atencións, recibimentos, entrevistas
Planificación e deseño do curso.

Seguimentos.
Charlas preventivas acoso escolar.
Estreita relación e colaboración coa ANPA.
Constitución do Departamento.

Atención novas peticións.
1ª Escola de Nais e Pais: “Que é ler e cando empezar?”.
Reunións periódicas de Equipo e de Departamento.

Colaboración na elaboración e seguimento das ACS.
Actividades.
Escola N.P. especial: “Retos da preadolescencia”


SEGUNDO TRIMESTRE
Seguimentos, avaliacións, informes.
Seguir coa atención ás familias e a colaboración coa ANPA.
Xuntanzas periódicas.

Obradoiros: da Poesía, do Cómic, da Ciencia., cantigas, atividades
2ª Escola de Nais e Pais: “Seguridade en internet, papel das famílias”
Participación e colaboración nas iniciativas do Equipo Directivo e do Claustro.

En febreiro: Visita de 6º de Primaria ao IES “Fermín Bouza Brey”. Programa Eduemprende.


TERCEIRO TRIMESTRE
Seguimento, avaliacións, tarefas propias do Dpto.
Atención e colaboración.
Participación e colaboración co profesorado.

No mes de abril, ter en conta as posibles flexibilización de escolaridade.
3ª Escola de Nais e Pais: “A transición da Primaria á Secundaria. O IES “Fermín Bouza Brey”.
Participación e colaboración nas planificacións, programacións e avaliacións do profesorado.

Revisión e recapitulación: As técnicas de estudio.miércoles, 22 de agosto de 2018

BECAS PARA ALUMNADO CON NEAE

"Becas y ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo". Curso: 2018/2019

ABERTO O PRAZO desde o 15 de agosto ata o 27 de setembro de 2018.

Máis información neste enlace:


https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/primaria-secundaria/necesidad-especifica-apoyo-educativo.html


Bo verán, o que queda.

O orientador estará a disposición desde o día 3 de setembro.

jueves, 14 de junio de 2018

ÚLTIMA ESCOLA DE NAIS E PAIS DO PRESENTE CURSO

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

ESCOLA DE PAIS E NAIS
TRANSICIÓN DE PRIMARIA Á SECUNDARIA
O IES F. BOUZA BREY
Laura Rodríguez Díaz
ORIENTADORA

SALA DE USOS MÚLTIPLES
DO CEIP O PIÑEIRIÑO
Martes, 19 de xuño de 2018; 17:30 h.